УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  С  ЦЕЛ  ОПАЗВАНЕ  И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ДОКУМЕНТИ  СТАРТИРА  ОБРАБОТВАНЕТО  ИМ  В  КАМЕРАТА  АНОКСИЯ

КНИГИТЕ  ОТ  СИГ.  23 000    ДО  СИГ.  24 615

НЯМА  ДА  СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  ЗА ПОЛЗВАНЕ  ОТ  ЧИТАТЕЛИ

ОТ  27  МАЙ  ДО  28  ЮНИ  2019  ГОД.

МОЛЯ  ДА  НИ  ИЗВИНИТЕ  ЗА  ПРИЧИНЕНОТО  НЕУДОБСТВО.