Сборникът “Яни Милчаков – дипломация, социология и стихознание” (изследвания и материали) бе представен снощи в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Книгата е реализирана в рамките на проект за издаване на научни трудове със съдействието на Даниела Милчакова, съпруга на покойния литератор, славист, университетски преподавател и дипломат. Предоставеният от нея достъп до личния компютър на проф. Милчаков дава възможност на екип от изследователи да подберат негови авторски материали и да ги споделят с читателите. Съставител на сборника е доц. д-р Мая Горчева, а научен рецензент е проф. д-р Пламен Шуликов.

„Сборникът съдържа материали за и от проф. Яни Милчаков (1955–2017), познати от публикации в периодични издания или сборници. Подредбата на авторовите статии и студии не следва строги хронологични или тематични принципи. Целта е да се предаде Милчаковият стил, постигащ цялостност тъкмо в прицелването към конкретните поводи”, твърди доц. д-р Горчева. Книгата обаче не изчерпва завещаното от учения – в личния му архив остават още много статии, фрагменти, поетични опуси или презентации, които в бъдеще могат да намерят място в следващ сборник.

За многостранната, нестандартна личност на Яни Милчаков, за верността му към литературата, за изключителния му нюх като дипломат и яркото му чувство за хумор разказаха проф. д.н. Ирена Петева, проф. Александър Кьосев, проф. Владимир Атанасов, журналистът Иво Инджев и водещият на вечерта доц. Васил Загоров. Директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира Александрова поздрави гостите и връчи почетната грамота “Дарител през 2018 г.” на г-жа Милчакова, която дари част от личната библиотека на своя съпруг за фонда на НБКМ.

Фотограф: Стефан Рангелов