УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ

  ОТ  1  ОКТОМВРИ  

НАЦИОНАЛНАТА  БИБЛИОТЕКА  

ЩЕ РАБОТИ  

СЪС  ЗИМНО  РАБОТНО  ВРЕМЕ.