Повече от 40 доклада бяха изнесени от изследователи и научни работници от Турция и България по време на Международния симпозиум за кюстендилеца Сюлейман Шейхи, за неговите творби и  мястото му  в литературното наследство и мистичните традиции.

Доц. Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ приветства участниците във форума. Той беше открит  със стихотворение на Любомир Левчев, прочетено на български и турски език и така участниците почетоха загубата на големия наш поет и писател.

Професор Исмаил Гюлеч от Държавния университет в Истанбул, д-р Мехмет Акиф Кьосеоглу засегнаха темите за Халветийските теккета в България според османските архивни документи и предмети с български произход в Истанбулските теккета. Д-р Невена Граматикова, архивист в отдел „Ориенталски сбирки” на НБКМ поднесе своя поглед в доклада си „Движение и влияние на литературата, съдържаща суфиски възгледи по българските земи в османския период“. Принос за успешните дискусии по време на симпозиума за суфизма и мистицизма по нашите земи имаха и още редица български и турски участници като  проф. д-р Стоянка Кендерова, професор Орлин Събев, д-р Абидин Карасу.

Снимки: Стефан Рангелов