Честването по повод 150 години от рождението на известения азербайджански писател, драматург и общественик ДжалилМаммадгулузадесе състоя в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Институтът за литература към БАН, Националната академия на науките на Азербайджан, Посолството на Република Азербайджан в България и Центърът за азербайджански език и култура към СУ „Св.Климент Охридски“ представиха книгата „Избрани произведения“на големия творец, преведена от азербайджански на български език и за пръв път публикувана в България.

Класикът на азербайджанската литература, майстор на къси разкази, автор на дълбоки психологически драми, реалистична проза, патриот-публицист, народен мислител, каустичен сатирик, изобличител на националните недостатъци живее и твори в края на XIX и началото на XX век.

Прозата на писателя се отличава с лаконизъм, несложност на повествованието, майсторство в развитие на сюжета, който често е неочакван и винаги с многозначителен финал, деликатно подсещане и алегория – качества, присъщи на най-добрите образци на азербайджанското устно народно творчество. Всяко от неговите произведения носи дълбочинен, идеен смисъл.

Джалил Маммадгулузаде е основател на литературна школа „Молла Насредин“ илитературно направление „критически реализъм“ в азербайджанската литература, както и полага основите на жанра „къс разказ“ и на сатиричната публицистика.Писателят е един гениален художник в световен мащаб, чиито произведения са преведени на много езици.

Директорът на Института за литература към БАН доц. д-р Елка Трайкова, в своето встъпително слово представи на читателите писателя.

Академик Иса Хабиббайли, вицепрезидент на Националната академия на науките на Азербайджан (НАНА), директор на Института за литература „Низами Гянджави“ към НАНА, който се занимава с проучвания на живота и творчеството на писателя, благодари запревода, и представянето на книгата, като част от развитието на двустранните научни и литературни връзки между Азербайджан и България. Следващият съвместен проект ще бъде свързан с изследвания на сатирата и хумора в България и Азербайджан.

Ваня Аврамова, заместник-директор на НБКМ отбеляза в приветствието си, че „Такива ярки личности идват на света с голяма мисия. Те просвещават, те вдъхновяват и носят светлината на истината.“

София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура, подчерта  ролята на нейните студенти в първия опит за превод на азербайджански произведения на български език.

Премиерата завърши с научно обсъждане и анализ на творчеството на гениалния сатирик и драматург Джалил Маммадгулузаде.

Фотограф: Стефан Рангелов