Конференцията на Националните библиотеки от Югоизточна Европа (South East European National Libraries, SEENL) проведе годишната си среща в София в края на месец октомври 2019 г. Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и нейният директор доц. д-р Красимира Александрова бяха домакини на тридневното събитие на тема „Ръкописно-документално наследство в библиотечните колекции на държавите от Югоизточна Европа”.  Директорите на библиотеките в Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Черна гора, Сърбия, Словения, Хърватия и Турция  направиха презентации и участваха в дискусии за работата по специалните колекции и ръкописните документи, с които всяка една библиотека в югоизточна Европа разполага.

Сътрудничеството между националните библиотеки  на тези държави, предоставя широк спектър от възможности за обмен на опит и знания. То е важна част от процеса на интеграция в инициативите на европейските културни институции.

Специалните колекции на НБКМ бяха представени от д-р Бояна Минчева и чрез изложба „Редки и ценни документи в колекциите на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”подготвена от експерти от отделите: “Ръкописи и старопечатни книги”, “Български исторически архив” и “Ориенталски сбирки”. Изложбата бе открита по време на срещата в присъствието на заместник-министъра на културата Амелия Гешева и представители на посолствата на държавите от югоизточна Европа. Президентът на Република България Румен Радев изпрати поздравителен адрес в навечерието на откриването на изложбата.

“Ръкописно-документалното наследство на държавите от Югоизточна Европа е богатство с огромна значимост не само за цяла Европа, а и за света. Важно е то до бъде не само съхранявано за идните поколения, но и популяризирано, да бъде достъпно за съвременната световна общност от учени, изследователи и читатели. В този процес голямата отговорност, професионални умения и енергия принадлежат на националните библиотеки. Те са институциите, създадени да опазват и пренасят през вековете интелектуалните постижения, културните образци и духовната памет на нациите. “, каза в словото си по време на откриването доц. д-р Красимира Александрова.

Фотограф: Стефан Рангелов