„По дирите на безценни документи“ бе темата на проведената кръгла маса, придружена с презентации за опазването на книжовното наследство.

Специалистите от библиотеката направиха и  демонстрация в какъв вид документите достигат до НБКМ, как се обезпрашават, реставрират, дигитализират, как стават достъпни чрез сайта на Националната библиотека. В залата „История на книгата“ библиотеката представи дигитализираните тефтерчета на Левски, Ботев и Раковски. Учени от НБКМ разказаха за инициативата „Осинови книга“, демонстрираха и как работи апаратът “Аноксия”, един от най-големите в югоизточна Европа. Участниците в кръглата маса успяха да видят един от най-ценните експонати на Националната библиотека – Първи Видински сборник на Софроний Врачански от 1802 г. и се запознаха с българските ръкописи в международния регистър на ЮНЕСКО „Паметта на света”.

Дигитализацията на културното наследство на България и създаването на виртуална реалност е приоритет в стратегическите цели на проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Фотограф: Стефан Рангелов