УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

ПОРАДИ МЕСЕЧНА ПРОВЕРКА НА ФОНДОВЕТЕ НА

27 ЮНИ (ВТОРНИК) НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

НЯМА ДА РАБОТИ С ЧИТАТЕЛИ