Уважаеми читатели и потребители на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”,

Представяме на вниманието ви текущия информационен бюлетин „Криминалистика и Криминология” 2016, 2017, 2018 съдържащ книги, дисертации и статии, налични във фонда на Националната библиотека, издадени през посочения период.

За допълнителна информация ползвайте телефон 02/ 9183 223, Александрова.