Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” тържествено отбеляза 65-годишнината на списание „Библиотека”  с изложба и премиера на току-що отпечатания му тематичния указател за периода 2006–2018 г.

            Сред гостите бяха членовете на редколегията – доц. д-р Анна Ангелова, директор на Университетска библиотека, д-р Силвия Найденова, директор на Централната библиотека на БАН, Елизабета Георгиев, директор на Народна библиотека „Детко Петров” в Цариброд, Сърбия, г-н Веселин Тодоров, изпълнителен директор на “Сиела Норма” АД, доц. д-р Васил Загоров от УниБИТ и др. Събитието почетоха автори на списанието, доайенът на българското книгознание проф. Ани Гергова, проф. Стоянка Кендерова, проф. Александра Куманова.

            Тържеството откри доц. д-р Антоанета Тотоманова, заместник-директор на Библиотеката, която приветства присъстващите.

            Редакторката на третия поред тематичния указател на сп. „Библиотека” Анелия Иванова разказа за принципите, по които тя и колегите й – Бойка Първанова, Веска Златева и Румяна Николова, са представили всички публикации за периода 2008–2018 г. Доц. Нина Шуманова, съставител на предишните два указателя на сп. „Библиотека” за периода 1954–2007 г., заяви, че списанието е лицето на Националната библиотека. А този трети поред прецизно изработен указател позволява и на специалистите и на читателите бързо да намерят интересуващите ги статии.

            Като дългогодишен член на редколегията, доц. Нина Шуманова разказа как през 90-те години на миналия век, години на оцеляване на инат, списанието е спирано и възстановявано и тъкмо заради това днес е щастлив ден за българската библиотечна общност, защото списанието продължава да излиза. Проф. Кирил Топалов, който като директор на Библиотеката, възстановява списанието през 2008 г., разказа за усилията, които е положило ръководството, за да възстанови издаването на сп. „Библиотека”.

            Юлия Карадачка-Симеонова представи подготовката за изложбата: „В тези девет витрини сме се опитали, образно казано, да завъртим стрелките на часовника назад, за да се върнем в НАЧАЛОТО – през 1954 г., когато само няколко месеца след откриването на сградата, в която и до днес се помещава Библиотеката, излиза и първият брой на списанието, тогава Бюлетин на Държавна библиотека „Васил Коларов”, списван от Методичния кабинет. Една година по-късно с решителните действия  и убеденост на директора Георги Михайлов и на Костадинка Калайджиева, главен редактор – бюлетинът прераства в списание – методически орган на библиотеките в страната и навлиза в своята втора годишнина под името „Библиотекар”. За нас, които подготвяхме изложбата бе интересно да проследим как през десетилетията списанието изживява метаморфози, как разширява своята тематична територия и изостря оптическия си мерник и оставаме с надеждата, че разказът във витрините, ще успее да заинтригува и вас”.

            Присъстващите получиха като подарък тематичния указател на списанието за периода 2008–2018 г.

Фотограф: Иван Добромиров