Уважаеми читатели,
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Ви честити светлите коледни празници!

ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ:
На 23 декември библиотеката ще работи от 8.30 до 17.00 ч.
Поръчки ще се изпълняват до 16.00 ч.
На 27 и 30 декември библиотеката ще работи от 8.30 до 20.00 ч.
На 28 декември от 9.00 до 19.00 ч.
Поръчки ще се изпълняват до 15.00 ч.
На 31 декември ще работи от 9.00 до 12.00 ч.
Поръчки ще се изпълняват до 11.30 ч.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Ви пожелава здрава и успешна нова 2020 г.!