По проект “Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез обзавеждане на специални читателски места за хора с увреждания в НБКМ”, финансиран от Агенцията за хората с увреждания, беше открит специален кът.

Проекта представи доц. Красимира Александрова, директор на Националната библиотека и Десислава Попова, експерт “Международни програми и проекти”, а кътът за хората с увреждания беше открит в присъствието на директора на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, членове на ръководството и на Обществения съвет на библиотеката, Юлия Ангелова от Защитени жилища “Бъдеще за нас”и “Светлина за нас”, множество представители на Съюза на слепите в България, журналисти. 

По проекта за читатели с двигателни и зрителни увреждания, библиотеката вече има обособен кът с две специализирани работни места. Той е разположен в непосредствена близост до централния вход на библиотеката, в ляво от портала.

По време на демонстрацията на оборудването за хора със зрителни проблеми беше показано как два лаптопа с инсталиран специализиран софтуер, превръщат текста в реч. Демонстрирахме и как с помощта на специална камера, свързана с компютрите, се сканират книги и документи и отново чрез специализиран софтуер, текстът се превръща в реч. Тези придобивки станаха достъпни и благодарение на социалното специализирано предприятие БГАСИСТ, вписано в регистъра на Агенцията за хората с увреждания. Над 90% от служителите там са хора със зрителни и други увреждания.

Новите специални читателскиместа са оборудвани и с периферна техника – лазерно мултифункционално устройство,мишки, слушалки, както и лицензирани софтуерни продукти. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания. Субсидията е на стойност 19 678 лв.

В рамките на предишни инициативи и проекти на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и Агенцията за хората с увреждания в НБКМ са оборудвани специализирани работни места за служители с ТЕЛК, работи асансьор за хора с увреждания и е адаптирано  специализирано санитарно помещение.

Това е петият проект на Националната библиотека, финансиран от Агенцията за хората с увреждания за по-достъпна среда за хората със специфични нужди.

Библиотеката започна издаването на безплатни тримесечни читателски  карти за посетители с представен ТЕЛК.

Фотограф: Стефан Рангелов