На 10 февруари 2020 г. в  Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ бе открита първата експозиция от новата поредица „Български библиографи и библиотекари“ – „150 години от рождението на Стоян Аргиров“. В Западното крило са изложени писма, публикации в списания, екземпляри от преводи, направени от основоположника на българското библиотекознание – академик Стоян Аргиров. Интерес представлява Уставът на Българския библиографски институт, както и писма от Българското книжовно дружество и Указът за назначаването му за директор на Софийската Народна библиотека от 1919 г. Фототипна страница от най-значимия му труд „Ръководство за уреждане на народни, общински, ученически и частни библиотеки“, също е изложена в експозицията. Изданието, публикувано през 1898 г., десетилетия наред е единственото пособие в тази област в страната ни.

Стоян Аргиров е роден на 10 февруари 1870 г. в Пазарджик. Завършва Пловдивската класическа гимназия, получава държавна стипендия и следва славянска филология в Карловия университет в Прага. След завръщането си България работи като учител в Първа Софийска мъжка гимназия. Назначен е за поддиректор на Народната библиотека в София през 1893 – 1894 г., а през 1894 г. е директор на Народната библиотека в Пловдив. През 1897 г. заминава за София за уреждането на библиотеката на Висшето училище. Участва активно в работата на читалищните събори и конгреси. Директор е на библиотекарските курсове, организирани от Върховния читалищен съюз и от Министерството на народното просвещение. Чете лекции по библиотекознание. Бил е и редактор на сп. „Българска реч“ (1921) и сп. „Родна култура“ (1924). Като чешки възпитаник е особено заинтригуван от съчиненията на Константин Иречек, чиито произведения, отнасящи се за България, превежда с голямо усърдие.

Изложбата „150 години от рождението на Стоян Аргиров“ ще бъде достъпна за посетители през целия февруари.

Фотогалерия

Фотограф: Стефан Рангелов