• Официален сайт на Национална библиотека “Св.св. Кирил и Методий”   

http://www.nationallibrary.bg

  • Профили в социалните медии Facebook и YouTube

https://www.facebook.com/nbkmbg

https://www.youtube.com/channel/UCAo0nALU2oifXvfoVG-ff4A/

  • Електронен каталог COBISS+

https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=cobib

https://bg.cobiss.net/

 

Виртуален офис   

                                                                                        

Онлайн регистрация на потребители – след попълване на приложения формуляр

http://www.nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2020/04/BIBL_KARTA.doc

данните се изпращат на e-mail адрес: d.vasileva@nationallibrary.bg

На посочен e-mail адрес, потребителят получава информация за номера на читателската карта и парола за достъп до Моят COBISS (Моята библиотека) с възможност за онлайн резервация и предоставяне на документи в електронен вид

 

Моят COBISS (Моята библиотека)  https://plus.bg.cobiss.net/opac7/user/login

Възможност за онлайн резервация и предоставяне на документи в електронен вид на посочен (при регистрацията) от потребителя e-mail адрес –  заявяване  до пет документа дневно (до 15 страници общо). Избраните страници се посочват на e-mail адрес: usluginbkm@abv.bg

 

Дигитална библиотека – онлайн достъп до дигиталните колекции: „Български исторически архив”, „Български исторически архив – фотографии”, „Старопечатни книги”, „Славянски и други ръкописи”, „Източни ръкописи”, ,,Периодични издания”, „Музикални издания”, на адрес: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337

 

„Попитай библиотекаря” – чрез услугата потребителите могат да

получат на електронната си поща отговор на интересуващ ги въпрос, свързан с библиотеката и нейните информационни ресурси на адрес

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=224

Предоставяне на документи в електронен вид – възможност за заявяване  до пет документа дневно (до 15 страници общо) чрез попълване на електронен формуляр (Заявление за електронна доставка) от интернет страницата на библиотеката на следния адрес: http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=64971

 

Достъп до електронни ресурси от външни бази данни:

Социални и хуманитарни науки – свободен достъп

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=2788

Пълнотекстови публикации от информационните бази данни по абонамент могат да бъдат заявени на имейл адрес: usluginbkm@abv.bg

 

Предоставяне на тематична библиографска справка

Изготвяне на писмена библиографска справка по определена тема със зададени от потребителя параметри посочени в Образец №5: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2019/04/obrazec_5_2019.png Изпълняват се до две справки, изпратени на имейл адрес: usluginbkm@abv.bg

Справки за цитирания на публикации – възможност за изготвяне на справки за цитирания на публикации на учени, изследователи, докторанти, преподаватели и други на имейл адрес usluginbkm@abv.bg

 

Библиографска редакция – редактиране на списък с използвана  литература до 50 заглавия към курсова или дипломна работа, статия или дисертация, в съответствие с предпочитан от потребителя библиографски стандарт. Заявка за услугата на имейл адрес: usluginbkm@abv.bg

 

Виртуални изложби  – интерактивен достъп до експозиции, изготвени от документи и архивни материали от фонда на библиотеката на следния адрес:

http://www.nationallibrary.bg/wp/?cat=4