Светослав Иванов, Николай Милчев и Жени Костадинова в “Духът на словото”