„Всяка книга е един космически кораб, който каца в нашата действителност ден след ден. В този кораб спят героите на книгите …“, пише Антон Дончев.
Четете още за книгите и празника в „Духът на словото“ от рицаря на перото и автор на стотици разкази, репортажи, статии, романи и сценарии, академик Антон Дончев.