Дни след 24 май Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ получи дарение от д-р Георги Генов, главен редактор на списание „Исторически архив“, орган на Съюза на учените в България, и асоцииран професор в Института за исторически изследвания при БАН. То съдържа екземпляр от първото издание на общата стихосбирка на Христо Ботев и Стефан Стамболов „Песни и стихотворения“ и екземпляр от първото българско списание „Денница“ (месечно литературно списание, година втора, подготвяно и издавано от Иван Вазов), наследени от семейната библиотека на д-р Генов.

Дарението беше направено с посредничеството на Виолета Панайотова, технически секретар в списанието, която каза, че стихосбирката е от три части и са налице всички нейни страници.

Доц. д-р Красимира Александрова, директор на библиотеката, прие дарението и благодари за благородния жест.