Основана през 1368 година, днес Австрийската национална библиотека е културен институт и многофункционален информационен център, който предоставя образователни и културни услуги на потребителите. Книжовно-документалното наследство от над 12.5 милиона единици в Австрийската библиотека я нарежда сред най-значимите библиотеки в света.  Наричат фондовете й „античният рай на книгите“.

Националната библиотека на Австрия започва поетапно възстановяване на работата в различните отдели и музеи към нея. Пандемията Covid-19 промени условията на ползване на библиотечните услуги по цял свят. Австрийската национална библиотека разпространи графика на предстоящото възстановяване на услугите за потребителите.

При спазване на мерките за безопасност и дезинфекция в петък, 29 май отваря врати за посещения Централната (държавната) зала и литературният музей в библиотеката. Уникалната зала, част от Националната библиотека на Австрия, е любимо място за посещение на виенчани и гостите на австрийската столица и съхранява над 200 000 тома от 1501 до 1850 година. В Централната зала и музея в рамките на библиотеката се пазят ценните и редки колекции на различни императорски династии, всяка от които наброява ок. 15 000 документа. https://www.onb.ac.at/en/museums/state-hall/about-the-state-hall

От 2 юни, вторник читалните на Националната австрийска библиотека ще приемат посетители, но при строги противоепидемични мерки. Задължително е носенето на маски и спазване на дистанция от минимум 1 метър, като маските ще могат временно да се свалят само в читалните. Подробни указания за дезинфекцията и пропускателния режим са описани на сайта на културния институт https://www.onb.ac.at/. Възстановява се лятното работно време на библиотеката, а до отварянето на читалните, междубиблиотечното заемане все още е ограничено до поръчване на копия на документи от други библиотеки.

За периода на карантината от Covid-19, Националната библиотека на Австрия разшири дигиталните си онлайн услуги за потребителите, „Дигиталната читалня“ е достъпна на  https://www.onb.ac.at/digitaler-lesesaal .

До началото на месец юли 2020 ще бъде възстановена работата на всички музеи и библиотечни услуги на Австрийската национална библиотека.