Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представи резултатите от проекта „Интерактивно представяне на българското музикално наследство. Създаване на дигитална колекция „Български музикални и нотни издания 1878 – 1944“, който се осъществява с участието и подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Пред гостите, в зала „История на книгата”, д-р Мария Бранкова, ръководител на отдел „Специални колекции“, направи презентация на богатството на музикалния фонд на Библиотеката и необходимостта от неговото съхраняване чрез дигитализация. Изпълнението на проекта позволява още усъвършенстване на достъпа на потребителите до архивния фонд на музикалната колекция; създаване на възможности за използването му за научни и изследователски цели под формата на дигитални копия без опасност за оригиналите, както и популяризиране на музикалните колекции сред младото поколение.

Този проект представлява новост за страната ни в цифровизирането на библиотечни фондове и чрез него ще стане факт първата дигитална колекция от нотни издания у нас. Визуализацията на експонатите от колекцията става възможна благодарение на специализирания скенер с подходящ софтуер, осигурен по проекта.

Дигиталната колекция – „Български музикални и нотни издания 1878 – 1944 г.“ отразява развитието на музикалното образование в периода след Освобождението и съдържа уникални и ценни учебници по музика, нотни азбуки, песнопойки и др. Процесът на дигитализация на нотни издания започна в средата на 2019 г.

Представянето на проекта предизвика голям интерес сред гостите. На техни въпроси, най-вече за достъпа до него, отговаряха зам.-директорът по създаване на информационни ресурси Румяна Петрова и ръководителят на отдел „Дигитална библиотека“ инж. Георги Бобев.

Представянето на проекта премина при спазване на всички действащи противоепидемични мерки.