Уважаеми читатели,

От 16 юли 2020 г. се възобновява работата на читалня №1 с потребители на място в библиотеката.

Работното време на читалнята е от понеделник до петък от 8.30 до 18.00 ч., след предварителна заявка за осигуряване на работно място на тел. 02 9183 172 или на e-mail адрес: v.kalacheva@nationallibrary.bg,  предадена най-късно до 17.00 ч. на предния ден.

Ръкописи, старопечатни книги и архивни документи се ползват след предварителна заявка, предадена най-късно до 16 ч. на предния ден. Документи от подръчен фонд РДЦ и БИА се ползват и в събота в читалня №4 по предварителна заявка, предадена най-късно в петък до 15.00 ч.