В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе финалното събитие по проекта ДН 05/2 „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801 – 1878) с ръководител доц. д-р Васил Загоров – ръководител на катедра „Библиотечни науки” при УниБИТ. Той е финансиран от Фонд научни изследвания и Министерство на образованието и науката и негов партньор е Библиотеката.

Целта на проекта е да отстрани недостатъците на печатните библиографски справочници – унифициране на записите, сравнителен анализ между съществуващите версии и описаните в тях библиографски единици. Цифровизираният библиографски масив ще предоставя отворен достъп до персонализирана информация, според нуждите на конкретното изследване, посредством набор от филтри.

Д-р Ваня Аврамова, зам.-директор на Националната библиотека, поздрави присъстващите от името на доц. Александрова и сподели: „В резултат от единомислието на нашите две институции в създаването и разпространението на знание винаги сме създавали успешни проекти като настоящия“.

Проф. Петева – ректор на УниБИТ, поздрави екипа за прекрасната работа и му благодари.

Доц. Загоров представи проекта и направи демонстрация на информационно-търсещата система. Той наблегна на приемствеността в работата и поясни начина на търсене в системата. „Хубавото на проекта е, че открихме още много неразработени теми в полето на българската книга“, сподели той.

Проф. Александра Куманова от катедра „Библиотечни науки” отбеляза, че е имала възможност да участва в тестването на продукта и направеното по него е резултат от огромен труд.

Сред присъстващите бяха д-р Силвия Найденова – директор на Централната библиотека на БАН, Надежда Дякова – директор на библиотеката на НАТФИЗ, проф. Таня Тодорова – ръководител на Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика” и представители на библиотеки от страната.

След това всички желаещи имаха възможност за самостоятелна работа със системата на групи от пет човека при спазване на всички противоепидемични мерки.

Фотогалерия

Фотограф: Стефан Рангелов