В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ днес (16  юли 2020 г.) се проведе научна конференция и беше представен сборник „Българските общности в Турция – исторически аспекти и съвременно състояние“. Той е издаден по проект „Булгарика – културологичен профил на българската диаспора“ № ОПРО5/10, финансиран от  Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.

За първи път се прави сборник от изследвания, които обхващат не само историческия период от развитието на българските общности в Турция, но и се проследява тяхното съвременно състояние.

„В последните години много научни центрове изследват българската диаспора“, каза доц. д-р Боряна Бужашка, ръководител на проекта, „но това, което прави сборника по-различен, е очертаването на културологичния ѝ профил, както и отговорът на въпроса доколко изселниците са запазили своята идентичност и памет“.

В екипа на проекта участват още проф. д.ик.н Стоян Денчев, проф. дфн Ваня Добрева, проф. дфн Ваня Янкова, проф. дин Лизбет Любенова, гл. ас. д-р Камелия Нушева, Пролет Груева – докторант.

По време на конференцията бяха изнесени 12 доклада на изследователи от научния екип, осъществил сборника, които представят от историческа, антропологична, философска, етнографска и мултидисциплинарна гледна точка българската общност в Турция.

Екипът от изследователи е идентифицирал и местата, където са запазени архивни документи, свързани със знакови български личности от българската история. Той си поставя за цел да продължи издирвателната работа, за да запази архивите и документите.

По проекта са събрани всички възможни за наличните в публичните архиви на България данни за българските емигранти и техни организации. Специално внимание е отделено на местата, свързани с наличието на значителни групи емигранти, които до момента остават фактически нерегистрирани от науката. В тази посока екипът на проекта е потърсил съдействието на ДА „ Архиви“, МВнР, Тракийските дружества в България, Македонския научен институт.

В изпълнение на първата част на проекта, представен днес, е издадена монография „България и българската общност в Истанбул“, учебно помагало за студенти, разказващо за българската общност и сборник от конференцията „Българската общност в Истанбул – исторически аспекти и съвременно състояние“.

Фотогалерия

Фотограф: Стефан Рангелов