Изложбата по повод 160 години от издаването на „Дунавски лебед“ – най-значимия вестник на Георги Стойков Раковски е разположена в Западното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и може да бъде видяна от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

На вниманието на посетителите са предложени материали от основния фонд на библиотеката, от колекциите на „Ръкописи и старопечатни книги“, „Български исторически архив“, както и от Дигиталната библиотека.

Показани са портрет на Г. С. Раковски, първият брой на в. „Дунавский лебед” (1 септ.1860 г.), предоставен в оригинал, по-известни публикации от страниците му, засягащи темите за църковния въпрос, борбата за освобождението ни, национално- освободителните борби на другите народи, международните отношения, Русия, въпросите за българското училище и българския език и др. Интерес представлява и копието от Дигиталната библиотека на пробния брой, излязъл в Нови Сад през 1857 г., няколко години преди официалния брой 1 от 1 септември 1860 г.,

Първият брой на вестник „Дунавски лебед“ излиза на 1 септември 1860 г. в Белград. Повече за историята на вестника, неговото значение и мисията на Раковски, можете да прочетете тук

Фотогалерия