„Съединението – събития и личности” е заглавието на изложбата, с която Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязва 135 години от едно от най-значимите събития в новата българска история.

В изложбата са представени документи и фотографии от Българския исторически архив на Националната библиотека. Документите във витрините и в съпровождащата видео изложба са подредени в хронологичен  ред. Сред тях се открояват Програма и Устав на Българския таен централен революционен комитет, Възвание от Българския таен централен революционен  комитет към българския народ за обявяване на Съединението, Манифест от княз Александър I Батенберг до българския народ за Съединението на Източна Румелия с Княжество България, Манифест на княз Александър I Батенберг до българския народ за обявяване на Сръбско-българската война и др.

Акцент в изложбата са и фотографиите на Алеко Богориди – главен управител на Източна Румелия (1879 – 1884), Гаврил Кръстевич – главен управител на Източна Румелия (1884 – 1885), Продан Тишков, Недялка Шилева – жената, която ушива революционното знаме, използвано при обявяването на Съединението, генерал Данаил Николаев, княз Александър I Батенберг.

Видео материалите в изложбата за Съединението разкриват дейността на значими личности, участвали в подготовката, обявяването и защитата на Съединението на България.

Изложбата „Съединението – събития и личности” може да бъде разгледана в Централното фоайе на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” от 3 до 23 септември 2020 г., от 9 до 17 часа.