Уважаеми читатели,
Информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи стартира процес на тяхното обработване
в камерата “Аноксия”.

Документи със сигнатура от 31 283 до 32 726 няма да се предоставят за ползване до 1 октомври 2020 год.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.