На 1 септември 1860 г. в Белград излиза първият брой на най-значимия вестник на Георги Стойков Раковски – „Дунавски лебед“. Раковски ясно осъзнава възможностите на публицистиката за пропагандиране на революционните идеи и достигането им до повече хора.  Именно във вестник „Дунавски лебед“ той за първи път обосновава българската национално-революционна идеология и затова един от безспорните му приноси е поставеното от него начало на българската революционна публицистика.

Акценти в изложбата са документални материали – ще бъдат показани портрет на Г. С. Раковски и първият брой на в. „Дунавский лебед” (1 септ.1860 г.), предоставен в оригинал. На вниманието на посетителите ще бъдат предложени и други материали от основния фонд на библиотеката, от колекциите на “Ръкописи и старопечатни книги”, “Български исторически архив”, както и от Дигиталната библиотека.