Десетки участници в провеждащия се в момента в София ХІV Международен конгрес за османска социална и икономическа история посетиха Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Културният институт е съорганизатор на събитието, което се провежда от 24 до 27 юли 2017 г. в СУ “Св. Климент Орхидски”.

     Доц. Любомир Георгиев приветства гостите, а архивистите Севдийе Али и д-р Анка Стоилова запознаха представителите на 21 страни от цял свят с част от историята и колекциите на Ориенталския отдел в НБКМ. Османистите се запознаха с подготвената презентация за сбирките, както и с две миниекспозиции с ценни средновековни ръкописи и книги.

Текст: Виолета Цветкова

Фотограф: Иван Добромиров