Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представя на Вашето внимание част от богатото ръкописно наследство във виртуалната изложба „Аджарски ръкописи в Националната библиотека“. Тук можете да откриете информация за някои от представителите на книжовната школа около активния просветен и културен център в с. Аджар (дн. с. Свежен, Карловско) – поп Йовко, йерей Недялко и неговият син даскал Филип, както и за труда на анонимните аджарски книжовници.