В експозицията за първи път са изложени документи от фонда на НБКМ – план на водоснабдяването на София от 1885 г. (ценно дарение от частно лице), схеми на водопровода Бистрица – Рила и Рила – София, Закон за извършване на водопровода Рила – София, обнародван в Държавен вестник, бр. 88 от 20.VII.1925 г., изменен и допълнен със закон, обнародван в Държавен вестник, бр. 158 от 13.Х.1926 г., стихотворението от Елисавета Багряна „Обузданите води“ и др.

Рилският водопровод е проектиран и построен от най-успешния кмет на София – инж. Иван Иванов, не случайно известен с прозвището Рилски. Роден през 1891 г. в семейството на полк. Никола Иванов – герой от Балканската и Междусъюзническата война. Като достоен син Иван Иванов записва Военното училище в София, но после е приет в Техническия университет в Мюнхен, Германия, където завършва хидроинженерство през 1915 г.

Иван Иванов е само на 27 години, когато отправя смелото предложение водоснабдяването на София да идва от Рила. Самият той обикаля планината, проучва терена и проектира Рилския водопровод.

За строежа на това сложно водно софийско съоръжение е приет специален закон, а за сътрудници са поканени чуждестранни специалисти като инж. Франк Шьон Брюнер, един от авторите на Виенския водопровод. На 23 април 1933 г. софиянци се събират на стадион „Юнак“ и след осемгодишно строителство водата от Рила бликва като гейзер.