Уважаеми читатели,

Поради месечна проверка на фондовете
на 28 септември (понеделник)
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ няма да работи с читатели.