На 13 октомври 2020 г. се проведе регионален виртуален уъркшоп на EBLIDA „Мисли за немислимото“.

EBLIDA е Европейското бюро за библиотечни, информационни и документационни асоциации. Тя е независима асоциация на библиотеките, информацията, документацията и архивите в Европа, която събира около 110 членове – библиотечни асоциации и институции – от 34 държави, представляващи 65 000 обществени библиотеки в Европа. Субектите, върху които се концентрира EBLIDA, са европейско библиотечно законодателство, включително авторско право и лицензиране, въздействие на библиотеката върху обществото и Цели за устойчиво развитие в Европа. Организацията подкрепя безпрепятствения достъп до информация в дигиталната ера и популяризира ролята на архивите и библиотеките в едно справедливо, демократично и устойчиво общество.

Бяха представени следните основни доклади: „Дневният ред на европейските библиотеки в условията на пост-Ковид“ (доц. д-р Марина Енчева, член на УС); „Целите за устойчиво развитие и библиотеките“ (Alicia Selles Carot, член на УС); „Европейски структурни и инвестиционни фондове 2021 – 2027“ (Giuseppe Vitiello, директор на EBLIDA).

Основните теми, включени в доклада на д-р Енчева, бяха: Устойчивостта на библиотеките, съчетана с иновации и Насоки за политиките за достъп, осигуряване на персонала, социално отдалечаване и саниране на колекции.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше представена от заместник-директорите д-р Ваня Аврамова и Румяна Петрова. Дискусията постави на дневен ред въпросите „На прав път ли са библиотеките към устойчивото развитие?“ и  „Най-добрите практики в европейските библиотеки и възможности за финансиране чрез европейските структурни и инвестиционни фондове“.