Годишната среща на Конференцията на националните библиотеки (CENL) в Европа се проведе на 19 октомври за първи път онлайн поради ограниченията наложени от пандемията COVID-19.

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” доц. д-р Красимира Александрова участва в гласуването и утвърждаването на основните документи, които ръководят дейността на организацията. Трийсет и шест директори на национални библиотеки в Европа утвърдиха единодушно протокола от 33-та годишна среща на Конференцията на националните библиотеки в Европа, годишния отчет на CENL за 2019 г. , включително финансов отчет, годишен одит и гласуваха бюджета за 2020 г. и проектобюджета за 2021 г. Сред участниците от страна на Националната библиотеката бяха още зам.-директорите д-р Ваня Аврамова и Румяна Петрова, както и представители на различни направления. Те имаха възможност да се включат в онлайн дискусии по интереси в по-малки специализирани групи и да обменят опит с колегите си от цяла Европа.

На срещата беше представен план за действие и комуникации на CENL по време на пандемията, очертаха се основните предизвикателства пред националните библиотеки и произтичащите от тях възможности. Участниците обсъдиха темите за бъдещето на физическите пространства в националните библиотеки, предоставянето на дигитални услуги, дигиталното ограмотяване на потребителите и преодоляването на дигиталното разделение, основано на възраст, социално положение, етническа принадлежност, географско положение,  авторските права и предоставянето на онлайн достъп до ресурси, както и дистанционна работа на служителите в националните библиотеки и запазване и повишаване на качеството на услугите към потребителите.

Елизабет Нигеман, доскорошен директор на Националната библиотека на Германия, представи фондация “Европеана” и сътрудничеството ѝ със CENL. Националните библиотеки на Литва и Австрия оповестиха резултатите от вече изпълнени проекти в рамките на гранта Елранд Колдинг Нилсен.

Два нови специализирани фонда бяха представени в рамките на CENL – фонд за справяне с последиците от COVID 19 и фонд за подпомагане на малцинствени групи.

В края на срещата станаха ясни и резултатите от проведено онлайн гласуване сред членовете на CENL за домакин на предстоящите Годишни срещи на организацията:

  • 2021 Национална библиотека на Белгия;
  • 2022 Национална библиотека на Турция;
  • 2023 Национална библиотека на Франция.

 Конференция на национални библиотеки (CENL) в Европа е организация, която  насърчава и подпомага своите членове от 49 национални библиотеки в 45 европейски държави, сред които и България, да събират и съхраняват книжовното наследство на своята страна и да  го правят достъпно за потребителите в наши дни и в бъдеще.