Уважаеми читатели,

Поради месечна проверка на фондовете на 26.10.2020 г. (понеделник) Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ няма да работи с читатели.