В навечерието на Деня на народните будители, в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше открита изложбата „Д-р Петър Берон  – европейски измерения на възрожденската личност“.

Доц. д-р Красимира Александрова – директор на Библиотеката, се обърна към присъстващите с думите: „Това, което е важно за нас днес и сега е, че великите българи ги имаше, има ги и от нас зависи как ще ги предадем на поколенията. Будителството и будността са понятия, които всеки ден използваме в ежедневието и демонстрираме с работата си. Ние сме хората на първа линия във всяко отношение – работа в пандемична обстановка, но и възможност да пренесем знание и култура в поколенията. Отговорностите ни са огромни и от нас зависи доколко ще убедим обществото за изключителната актуалност на нашето присъствие днес в съвременната среда и в каква степен ние ще бъдем определени като съвременни будители“.

Изложбата беше представена от д-р Бояна Минчева – ръководител на направление „Опазване на ръкописно-документално наследство“. Тя припомни посланието, което оставя д-р Петър Берон към настоящите и бъдещите читатели на „Рибния буквар“ – „Каквото и да правиш, прави го добре и мисли за бъдещето“, станало мото на неговия живот. „Надскочил с векове учебните помагала, свързани с църковната догматика, той прави възможна появата на българското светско образование. Реформатор в областта на езиковите въпроси и педагогиката, д-р Петър Берон умело подбира и образци за подражание от античното наследство и философска мъдрост през вековете. Просветителят събужда любопитството на своите читатели към заобикалящата ни действителност – по-далечния и по-близък свят на живата природа, представяйки го на достъпен език, но без да прави компромис с науката“, подчерта д-р Минчева. Изследователските интереси на д-р Берон са доразвити в отделните области на знанието, залегнали в основата на натурфилософията – астрономия, физика, химия, биология. Берон ги поставя в основата на своята „Славянска философия“ – научен труд, с който дава заявка и за развитата по-късно в седем тома Всенаука – Панепистемия.

Изложените архивни документи, част от фонда на Националната библиотека са свързани с Петър Берон. Това са главно писма, отразяващи негови дарения за училищното и просветното дело. Сред публикациите във възрожденския периодичен печат намираме документални свидетелства за важни инициативи, осъществени със средствата на Берон. В духа на епохата са изразени емоционално и хвалебствия за дарителските жестове и воля на просветителя. Тук намираме и първите оценки за стойността на техническите нововъведения, направени от него. В експозицията намират място и документи, свързани със завещанието на д-р Петър Берон. Представени са материали, които разказват за учредяването на Одринската мъжка гимназия отново с негови финансови средства.

Изложбата за д-р Петър Берон в Националната библиотека потвърждава фактите, че първата самобитна философска система дело на българин е Панепистемията дело  на  Берон.

Самият той е първият европеец в българската литература и наука, и първият български учен с европейски измерения, автор на първия български учебник за модерно, светско образование.

Д-р Петър Берон е и първият български енциклопедист.