Изложбата по повод 150 години от издаването на „Периодическо списание“ е разположена в Западното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и може да бъде видяна от 02.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

На вниманието на посетителите са предложени материали от основния фонд на библиотеката.

След основаването на Българското книжовно дружество през 1869 г. същата година се слага началото на подготовката и издаването на ,,Периодическо списание“.

Първият брой излиза през 1870 г. в печатница ,,Триъгълник“ в Браила.  Като мото на корицата и титулната страница е поставена българската народна пословица ,,Ум царува, ум робува“. Този първи брой се е печатал в продължение на 4 месеца заради липса в печатницата на български шрифт и на български словослагатели.

В първия брой са поместени списъци на имената, които са спомагателни членове на Българското книжовно дружество и са отбелязани щедрите им пожертвования, внесени за първата година на Дружеството.

Първите автори, които обнародват трудовете  си в изданието, са и първите действителни членове на Книжовното дружество: Марин Дринов, Васил Д. Стоянов, Васил Друмев, Нешо Бончев и др.

През 1911 г., ,,Периодическо списание“ е  преименувано в ,,Списание на Българската академия на науките”. В продължение на 39 години списанието излиза разделено на два клона – в първия влизат изследванията от Хуманитарните науки (Историко-филологичните и Философско-обществените науки), във  втория са природните науки (Природо-математичните науки). От 1981 г. ,,Списание на БАН” е включено в международната система за обмен на библиографски данни (ISSN).

Фотогалерия