Основни изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образователна степен – Завършено средно образование;
  2. Опит в библиотечната сфера ще се счита за предимство;
  3. Готовност за работа по график;
  4. Технически умения и компютърна грамотност;
  5. Позитивност, отговорност и умения за работа в екип.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на mail- адрес : r.bankov@nationallibrary.bg до 31.08.2017 г.

Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.