Уважаеми читатели,

Информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи от 5 ноември стартира обработването в камерата “Аноксия” на книгите от сиг. 34184 до сиг. 36100.
Тези книги няма да се предоставят за ползване от читатели от 5 ноември до 9 декември 2020 год.
Моля да ни извинените за причиненото неудобство.