Николай Христакиев Павлович е виден български художник живописец, сценограф, график, художествен критик и театрален деец, виенски и мюнхенски възпитаник, академично обучен живописец.

Роден в Свищов през 1835 година, син е на видния възрожденски деец Христаки Павлович, който остава в историята ни като един от големите просветни дейци на българското Възраждане и брат на лекаря Димитър Павлович.

Николай Павлович заедно със Станислав Доспевски са двамата първи художници на България с академично образование.

Николай Павлович оставя в наследство уникално творчество в областта на историческата живопис, множество гравюри и литографии, както и серия портрети.