Моцарт е един от най-великите музикални творци в историята на изкуството. Гениалният композитор е оставил огромен брой произведения от всички области на музиката, ненадминати по своята художественост и до днес. Творбите му са истински образци на съвършенството.

Всички произведения на Моцарт, независимо оркестрови или вокални, инструментални или музикално-сценични, представляват ново достижение, нов етап в историческото развитие на съответния жанр.

Моцарт е творец-хуманист.

Моцарт е композитор-демократ.

За Моцарт са написани хиляди книги, но надали би могло да се мисли, че всичко е казано за този лъчезарен гений.