Уважаеми читатели,
Във връзка с решение на Министерски Съвет № 72 от 26 януари 2021 г. и заповед № РД 15-27 ОТ 19.03.2021 г. на Директора на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” обслужването на читатели/потребители в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” се преустановява от 22 до 31 март. На Ваше разположение са електронните услуги, представени на интернет страницата на библиотеката.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!