Заедно с 670  емблематични сгради и природни забележителности по цял свят и тази година Националната библиотека ” Св. св. Кирил и Методий” се включи в глобалната инициатива за осветяване в зелено. Идеята е вече на 11 години и освен, че почита паметта на Свети Патрик тя обръща внимание върху  опазването на природата и световните природни ресурси.

Свети Патрик е покровител и покръстител на ирландците, неговият символ е трилистната детелина, която от VI век насам християнската църква приема за триединството на Бог: Отец, Син и Светия дух. В много православни храмове в България е изобразена и четирилистна детелина, като четвъртото листче се смята за символ за Божията милост.

Любопитен факт е, че  в Мъглижкия манастир „Свети Николай“ се намира уникален стенопис на Св. Патрик от 1909 година. Светецът е изобразен вляво от олтара в цял ръст, редом до светите братя Кирил и Методий. Предполага се, че посланието е покръстителят на скандинавските народи и Ирландия е рамо до рамо с просветителите на слявянския свят, а днес и патрони на Европа.