Франсиско Хосе де Гоя и Лусиентес е испански живописец и график, дворцов художник на испанската корона, смятан за последния от старите майстори и първия от модерните. Със своя дълбоко индивидуален маниер, чрез изразните си средства и език, Гоя е безспорно първият голям художник на ХІХ в.

На 30 март в Западното фоайе на НБКМ се открива изложба с оригинални репродукции и албуми от фондовете на отдел „Специални колекции”, която ще е подредена до 30 април 2021 г.