Уважаеми читатели,

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” възстановява обичайното обслужване на потребители от 1 април 2021 г. съгласно утвърдени „Правила за обслужване на потребителите в периода на действие на извънредната епидемична обстановка” при строго спазване на задължителните противоепидемични мерки.

Работното време в периода на извънредната епидемична обстановка е от 8.30 ч. до 20.30 ч. в делнични дни и от 9.00 до 13.00 ч. в събота с предварително заявени библиотечни документи.