Загубихме нашата колега, приятел, дългогодишен директор на Регионалната библиотека във Варна и председател на Българската библиотечно-информационна асоциация – ББИА, Емилия Милкова.

Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ изразява най-дълбоки съболезнования на семейството и всички нейни колеги.

Доктор по „Книгознание, библиотекознание, библиография”, член на Постоянната комисия „Обществени библиотеки” към IFLA  – Международната федерация на библиотечните асоциации и депутат в 44-тото Народно събрание, д-р Емилия Милкова неуморно защитаваше българската книжовност и културно наследство.

Ще помним усмивката й, нейната сърцатост и несломимия й дух.

Поклон пред паметта й!

 

От Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”