Уважаеми читатели,

Може да се възползвате от отворения достъп до допълнителните списания от групата на 𝑇ℎ𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡 до 6 август 2021 г.

Влезте в базата данни ScienceDirect.com, за да разгледате тези ценни ресурси http://bit.ly/SD_TheLancet

Списание 𝑇ℎ𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡 започва като независимо списание през 1823 г. и се развива като група списания в множество специалности като: Health for children and adolescents, Diabetes and endocrinology, Gastroenterology and hepatology, Hematology, HIV, Psychiatry, Respiratory medicine, Rheumatology.

Сп. 𝑇ℎ𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡       подкрепя убеждението, че медицината трябва да служи на обществото, че знанието трябва да трансформира обществото, че най-добрата наука трябва да води до по-добър живот.