Уважаеми читатели,
информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи стартира обработването в камерата “Аноксия” на книгите от сиг. 38 300 до сиг. 40 000.
Тези книги няма да се предоставят за ползване от читатели от 19 юли до 20 август 2021 год.
Моля да ни извинените за причиненото неудобство.