Н. Пр. Ясна Огняновац, посланик на Република Хърватия в България, се срещна с доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. По време на разговорите бяха обсъдени бъдещи инициативи за сътрудничество между Националната и университетска библиотека в Загреб и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Н. Пр. Ясна Огняновац посети зала „История на книгата“ и разгледа открития в края на месец юни 2021 г. кът на Националната и университетска библиотека в Любляна, Словения и беше обсъдена възможността за откриване на кът на Националната и университетска библиотека в Загреб, Хърватия.

Фотогалерия