Уважаеми читатели,
информираме ви, че с цел опазване и дезинфекция на библиотечните документи стартира обработването в камерата “Аноксия” на книгите от сиг. 40 000  до сиг. 41 447.
Тези книги няма да се предоставят за ползване от читатели от 9 август до 15 септември 2021 год.
Моля да ни извинените за причиненото неудобство.