Международният библиотечен съюз на държавите по Пътя на коприната (SRILA) прие своя статутНационалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ заедно с още 87 библиотечни институции подкрепи приемането на новия статут на организацията. SRILA е неправителствено обединение на национални библиотеки и сродни организации, които си сътрудничат, насърчават обмена на книги и документи с цел съхраняване на книжовното наследство на всяка страна-член на SRILA, като част от книжовното богатство на света.

Националната библиотека на Китай, организатор на днешната първа конференция и трети форум на SRILA и Секретариатът на Международния библиотечен съюз на държавите по Пътя на коприната потвърдиха намерението на учредителите за съвместна работа в няколко важни направления  като дигитализацията на библиотеките иобмяна на опит и техники за реставрация и консервация на книги и библиотечни документи.

Националната библиотека на България членува в организацията от месец май 2018 година, като обменя опит и добри практики с основателите на SRILA – 25 национални библиотеки в Европа и Азия, както и с новите членове на.сдружението  по Пътя на коприната.