Онлайн среща между Националната библиотека на България и представители на Министерството на културата и медиите на Хърватия

По инициатива на Националната библиотека на България и със съдействието на Посолството на Република Хърватия в България, на 2.09.2021 г. се осъществи онлайн среща между доц. д-р Красимира Александрова, директор на НБКМ, д-р Ваня Аврамова, зам.-директор на НБКМ и представители на Министерството на културата и медиите на Хърватия: г-жа Аня Йелавич, директор на Дирекция за международно културно сътрудничество и европейски въпроси; г-жа Михаела Майцен-Маринич, ръководител на Службата за книги и издателства към Отдела за развитие на изкуството и културата и г-жа Мая Зрнчич, специален съветник към Министерството на културата и медиите на Република Хърватия.

На срещата беше представена националната кампания „Година на Четенето в Хърватия“ и бяха обсъдени възможни съвместни инициативи и проекти за насърчаване на четенето като важен процес за развитие на културата и запазване на националната идентичност.